How far is it good to be civilized?

Evenement, Kunst

Het cubaanse duo Marco Castillo en Dagoberto Rodríguez van maakten dit beschoten vliegtuig voor een expo in Buenos Aires. Voor de tentoonstelling hielden ze zich bezig met deze vraag: ”How far is it good to be civilized?”.Kleine uitleg over het vliegtuig: “The piece is representative of the culture shock and disorientation experienced by the many communities when confronted with the endless advancement of technology”.

X